Abbad bin Bişr

 

Abbad bin Bişr

ABBÂD b. BİŞR (عبّاد بن بشر) Ebü’r-Rebî‘ (Ebû Bişr) Abbâd b. Bişr b. Vakş el-Ensârî (ö. 12/633) Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahâbî.

Abbad bin Bişr (589 - 634), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.

Medine'nin Evs kabilesinin ileri gelen ailelerinden Eşheloğulları kolundandır. Müslüman olduktan sonra Bedir, Uhud ve Hendek muharebelerine katıldı. Bu savaşlarda peygamberin korumalığını yaptı. Mustalık kabilesine öğretmen ve zekat memuru olarak görevlendirildi. Muhammed'e karşı düşmanca faaliyetlerde bulunan Kâ'b bin Eşref'i öldüren birliğin içindeydi. Kendisinden iki hadis rivayeti yapılmıştır.

Abbad bin Bişr, Yemame Muharebesi'nde öldü. 634 yılında, peygamberliğini ilan eden Müseylime üzerine gönderilen orduda görev almıştı. Ensar ve Muhacir arasında bir gerginlik ve savaşa isteksizlik görünce bir tepe üzerine çıkarak “Kılıçlarınızın kınını kırıp atın!” diyerek dört yüz kadar Medineli Müslümanı etrafına toplayarak saldırıya geçti ve kahramanca savaştı. Bu saldırıda tanınmayacak şekilde yaralandı ve savaş meydanında öldü.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Kendi dilinde adı: Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensarî
  • Doğum tarihi: 589
  • Doğum yeri: Medine, Arabistan
  • Ölüm tarihi: 634
  • Ölüm yeri: Yemame, Arabistan
  • Ölüm sebebi: Yemame Muharebesi
  • Milliyeti: Arap, Evs kabilesi, Eşheloğulları kolu
  • Çatışma/savaşları:

Menkıbeleri

Abbad bin Bişr, peygamber Muhammed'in ölümünden sonra yazılan hadis ve tabakat kitaplarında cesareti ve kahramanlığıyla anılmıştır. Hakkında Aişe'nin 'Ensar içinde en faziletli üç kişi' şeklinde andığı bir hadisi mevcuttur. Başta Bedir ve Uhud olmak üzere katıldığı tüm savaşlarda en önde ilerlediği ve cesaretle savaştığı anlatılır. Bu savaşlarda ordunun ve peygamberin korumalığını da yapmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski