Ebu Eyyûb el-Ensarî

 

Ebu Eyyûb el-Ensarî
Ebû Eyyûb el-Ensârî adına tertip edilmiş bir levha (İÜ Ktp., İbnülemin, nr. 679/740)

EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ (Arapça: ابو ايوب الأنصاري) Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensârî (ö. 49/669) Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.

 • Ebu Eyyub El Ensari, doğum adı Halid bin Zeyd bin Kuleyb

Hazrec oymağından olan Eyüp Sultan göçten iki yıl kadar önce hanımı ile birlikte Müslüman oldu. 622'de gerçekleşen 2. Akabe biatında bulundu. Muhammed'i Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra yedi ay kadar evinde konuk etti. Bu sebeple kendisine bu olaydan sonra Mihmandar-ı Nebevi veya Mihmandar-ı Resul de dendiği olmuştur.

Muhammed ile birlikte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hayber Savaşı, Mekke'nin Fethi ve Huneyn Savaşı başta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. Savaşlarda Muhammed'e bir zarar gelmesin diye hiç yanından ayrılmaz, bazı geceler onun çadırı etrafında nöbet tutardı. Muhammed'in vahiy katiplerinden olan Eyüp Sultan kendisine sorulan pek çok dinsel konuda, fetva verdi.

Halife Ebu Bekir zamanındaki savaşlara, halife Ömer zamanında yapılan Suriye, Filistin ve Mısır seferlerine, halife Osman zamanında Kıbrıs seferinde katıldı. Kendisi sağlıklı olan herkesin Allah yolunda savaşa katılması gerektiğine inanıyordu. 90'lı yaşlarında katıldığı ikinci İstanbul kuşatması sırasında ölmüştür. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine gömüldüğü söylenir. İstanbul'un Fethi'den sonra Akşemsettin keşif yoluyla mezarını buldu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden hemen sonra mezarının bulunduğu yere külliye yaptırdı. Osmanlı padişahları Eyüp Sultan Türbesi önünde yapılan kılıç alayı ile tahta çıkardı. Mezarının bulunduğu Eyüpsultan İlçesi adını ondan almıştır.

Eyüp Sultan türbesi
Eyüp Sultan türbesi

Hakkında bilgi nedir?

 • Kendi dilinde adı: Ebu Eyyub Halid bin Zeyd bin Küleyb el-Ensari
 • Doğum tarihi: 576
 • Doğum yeri: Medine, Arabistan
 • Ölüm tarihi: 669
 • Ölüm yeri: Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu (Konstantinopolis Kuşatması)
 • Defin yeri: Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul
 • Milliyet: Arap, Hazrec kabilesi, Neccaroğulları
 • Diğer adları: Mihmandar-ı Nebi
 • Evlilik: Ümmü Eyyub
 • Savaşları:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski