bağımlılık

 

bağımlılık

Bağımlılık, zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarlarda tekrarlanmasıyla oluşan biyopsikososyal bir bozukluktur. Bağımlılık kavramı, psikolojide ve politikada farklı tanımlanır. Tıptaki bağımlılık genellikle "toksik madde" olarak nitelendirilen kimyasal maddelerin istismarı için kullanılır.

Sağlıklı beyin, kokain bağımlısı bireyin
Sağlıklı bir bireyin beyniyle (sol) kokain bağımlısı bir bireyin beyninin (sağ) karşılaştırıldığı beyin pozitron emisyon tomografisi görüntüleri.

  • Diğer ad(lar)ı: Şiddetli madde kullanımı bozukluğu
  • Uzmanlık: Psikiyatri (Tıp)
  • Bilimsel alan(lar): Psikoloji, Sosyoloji, Biyoloji

{tocify} $title={İçindekiler}

Nöropsikolojik

Maddesel bağımlılık

Psikiyatri ve adli-psikiyatri terminolojisinde uyutucu, uyarıcı, keyif verici psikotrop maddeler için kullanılan bir nitelemedir. Halk dilinde narkotik madde olarak bilinirler. Psikotrop maddeler santral sinir sistemini doğrudan etkileyen kimyasallardır.

bağımlılık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bağımlılık, -ğı

isim

Bağımlı olma durumu, tabiiyet:

      "Bağımlılık bir süre mutlu eder, sonra alışkanlık olur, sonra baskıya dönüşür." - Tarık Dursun K.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: dependency

Kişinin gereksinme ve isteklerini karşılamakta yetersiz oluşu, karar verme ve işlerini başarmada başkalarından yardım istemesi durumu.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: tabiiyet, İngilizce: dependence, Fransızca: dépendance

1. Karlaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için gerekli yetenekten yoksun olma durumu. 2. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duyma. 3. Kendi kendine yetmezlik.

İstatistik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: dependence, Almanca: Abhaengigkeit

Niceliklerin ya da niteliklerin bağımsız olmaması, ay. bk. bağımsız olasılıksal değişkenler, bağımsız olaylar.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: taalluk, İngilizce: dependence

Çoğabilimde, çalışan (etkin) kesim üzerindeki çoğal baskıyı gösteren ve edilgen çoğanın etkin çoğaya oranı olarak bulunan değer.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

İngilizce: dependence, Fransızca: dependance, Almanca: Abhängigkeit, Latin: dependereden

Bir başka şeyle koşullu olma, bir başka şeye bağlı olma durumu. 1. Nedensel bağımlılık: Etki ile neden arasındaki -> bağıntı. 2. Mantıksal bağımlılık: Neden ile sonuç arasındaki bağıntı.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: dependence

Psikotrop bir maddeyle merkezî sinir sistemi arasındaki etkileşmeden doğan ve maddenin keyif artırıcı psişik etkilerini duyumsamak ve bazen de yokluğunun vereceği huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı veya periyodik olarak alma isteği.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: dependency, addiction

1. Kişinin gereksinme ve isteklerini karşılamakta yetersiz oluşu, karar verme ve işlerini başarmada başkalarından yardım istemesi durumu. 2. Bir kişi, toplumsal grup veya toplumun, siyasal, ekonomik, kültürel bakımlardan başka kişi, grup veya toplumların güdüm ve yönetimi altına girmesi durumu. 3. Alkol, tütün, uyuşturucu ve uyarıcı gibi bir maddeye, belli bir uyarıma, uyarım sağlayan etkinliğe psikolojik olarak dayanılmaz derecede bağımlı olma durumu, tutkunluk.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: addiction

Kimyasal maddelere fizyolojik veya psikolojik olarak dayanılmaz şiddette gereksinme duyacak derecede düşkün olma durumu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski