birey

 

birey

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.

Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert:

      "Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı." - Aydın Boysan

2. isim Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.

3. isim, mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

4. isim, ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.

5. isim, toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: fert, İngilizce: individual

İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek canlıya verilen ad.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: fert, İngilizce: individual, Fransızca: individu

1. Belirli bir tür içinde kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan ve bölünmez bir bütünlüğü olan varlık. 2-Bir toplumu oluşturan birimlere verilen ad.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

Türkçe: fert, İngilizce: individual, Fransızca: individu, Almanca: Individuum

Bir evrenin öğesi olan nesne; bir adın gösterdiği nesne. || Anl. gösterilen, değişken değeri. Krş.. özbirey.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

İngilizce: individual, Fransızca: individuél, Almanca: Einzelwesen

(anlamdaş. fert): Bir grup canlının, yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve aralarında çiftleşebilen organizmaların herbiri.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: fert, İngilizce: individual, Fransızca: individu, Almanca: Individuum, Diğer: Yun. a-tomon, Latin: indiviuum

(Lat. indiviuum, = bölünmeyen < dividere = bölünmek)(Yun. a-tomon = bölünmeyen kendi içinde bölünmez olan] 1-Kendine özgülüğünü yitirmeden bölünemeyen "tek" varlık. // Genel olarak her var olan bir birey olabiliceği gibi, bağımsız bir kişi olan insan da bir bireydir. 2-(Mantıkta) Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. // Cins içinde bir çok türler vardır, her türde de her birinin kendine özgü nitelikleri olan belirsiz sayıda birey bulunur.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

Türkçe: âhâd, İngilizce: individual, Fransızca: individuel, Almanca: Einzelwesen, Latin:

Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. Fert.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe bir sözcüğünden +AgU2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bir maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

biregü "kişi, fert" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]

biregü "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]

"aynı anlamda" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve birey kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski